Bestel online en geniet van gratis verzending vanaf €150, excl. btw

Privacyverklaring 


NEOLABO BV met maatschappelijke zetel Sluizeken 34 9620 Zottegem verwerkt jouw persoonsgegevens (Naam en voornaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres) overeenkomstig de privacyverklaring, doordat je gebruik maakt van de website van NEOLABO , en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan NEOLABO verstrekt.  

 Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kan je steeds bij ons terecht. NEOLABO is als volgt te bereiken : 
Sluizeken 34 9620 Zottegem
Tel. 09/364 51 10
Fax 09/364 51 11 
E-mail : privacy@neolabo.be 

 NEOLABO neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van NEOLABO maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.  

 1. Verwerkingsdoeleinden 

NEOLABO verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij jou willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt uitschrijven. Jouw emailadres, naam, voornaam en taal wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van geadresseerden. 

 2. Bewaarperiode 

NEOLABO bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. 

 3. Delen met anderen 

NEOLABO verstrekt jouw gegevens niet aan derden behalve indien dit nodig is voor de uitvoering van onze wettelijke verplichtingen en bevoegdheden of de overeenkomst met u of met derden met betrekking tot de levering van producten of diensten van Neolabo, of in het kader van verkoopstransacties, fusies of samenwerkingsverbanden tussen ondernemingen. 

 4. In kaart brengen websitebezoek 

Op onze website worden op verschillende manieren bezoekgegevens waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging over je verzameld, onder meer wanneer je een online formulier invult, wanneer je je abonneert op een nieuwsbrief en indien je gebruik maakt van sommige online diensten. De gegevens die door jou via de website worden meegedeeld, worden enkel gebruikt om de door jou gevraagde informatie te kunnen leveren en om je de gevraagde nieuwsbrief(ven) te sturen. Door deze persoonsgegevens mee te delen, ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat NEOLABO BV deze gegevens mag bewaren en verwerken. We gebruiken deze informatie om de werking van onze website te verbeteren en voor statistische doeleinden. 

 5. Google Analytics 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc (“Google”) en houdt bij hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords advertenties van NEOLABO bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Je vindt het privacybeleid van Google Analytics op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl 

 Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt om rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. 

 NEOLABO heeft Google geen toestemming gegeven om via NEOLABO verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Je kunt deze Analytics cookies al of niet accepteren in de cookie instellingen. 

 6. Hosting providers 

Bij de uitbouw van onze dienstverlening werken wij samen met onderaannemers (bijvoorbeeld hosting providers voor de Website). Deze bedrijven zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte en zijn er contractueel toe verbonden het privacy beleid van NEOLABO strikt te respecteren. Zij handelen enkel op instructie van NEOLABO en nemen de nodige maatregelen om persoonsgegevens adequaat te beschermen. 

 7. Links naar andere websites 

Verschillende pagina’s van de website bevatten links naar andere websites. De in dit document opgenomen richtlijnen over gegevensbescherming gelden enkel voor onze website. Wij raden je aan de bepalingen over gegevensbescherming op de andere sites te bekijken. Wij verwijzen naar onze disclaimer met betrekking tot de verwijzing naar andere websites. 

 8. Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

Je hebt ten allen tijde recht op inzage van jouw persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van betreffende persoonsgegevens. Je kan een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar NEOLABO. NEOLABO zal zo snel mogelijk, maar binnen de 4 weken, op jouw verzoek reageren. 

 9. Klacht 

Je beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).  


 Deze privacyverklaring werd opgemaakt op 24/05/2018